Přidat zaměstnance přes formulář

Aktualizace podle Tým PINYA

Do PINYA HR můžete přidat zaměstnance:

  • Přes formulář
  • Hromadně prostřednictvím importu dat
  • Prostřednictvím profilu uchazeče

 

Pro přidání zaměstnance prostřednictvím formuláře přejděte na kartu Přidat zaměstnance.

 

Vyplňte požadované údaje. Pro úspěšné založení zaměstnance je potřeba vyplnit:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Uživatelské jméno

 

Úroveň účtu zaměstnance je defaultně nastavena na úroveň řadového zaměstnance, při zakládání nového zaměstnance můžete vybrat ze seznamu jinou úroveň, případně ji v budoucnu změnit na profilu zaměstnance pod tlačítkem Nastavení účtu.

 

 

Po založení zaměstnance budete přepnuti na jeho kartu, kde můžete doplnit další údaje.


Pomohli jsme vám?