Přehled lékařských prohlídek

Aktualizace podle Tým PINYA

V přehledu lékařských prohlídek naleznete:

 • Informace o typu prohlídky
 • Kategorii prohlídky
 • Odpovědnou osobu za danou prohlídku
 • Informace o zacílení prohlídky
 • Informace o frekvenci opakování dané prohlídky
 • Informace o tom, jak dlouho před ukončením platnosti dané prohlídky má být vytvořen nový termín
 • Informace o rozhodném věku prohlídky

 

V seznamu lékařských prohlídek lze filtrovat nebo všechny informace exportovat do Excelu.

 

Lékařské prohlídky lze zobrazit:

 • podle typů (obr. 1)
 • podle zaměstnanců (obr. 2)

 

(obr. 1)

(obr. 2)

 

 

Detail lékařské prohlídky

Do detailu lékařské prohlídky se dostanete ze seznamu lékařských prohlídek kliknutím na tlačítko Detail (obr. 1). Na této kartě najdete informace týkající se daného zaměstnance a vybrané lékařské prohlídky (obr. 3).

(obr. 3)

 

Hromadná správa lékařských prohlídek

Lékařské prohlídky lze hromadně spravovat. Vyberte zaměstnance, u kterých chcete:

 • Potvrdit absolvování lékařské prohlídky
 • Odeslat výzvu k absolvování lékařské prohlídky

U vybraných zaměstnanců bude po kliknutí na příslušné tlačítko (obr. 4) provedena vybraná akce.

 

(obr. 4)

 


Pomohli jsme vám?