Obeznámení s manuály

Aktualizace podle Tým PINYA

Modul „Obeznámení s manuály“ slouží ke vkládání dokumentů,

u nichž je nutné evidovat datum obeznámení zaměstnance s daným manuálem, směrnicí či jiným dokumentem.  

Manuály a jiné dokumenty k obeznámení můžete přidávat a spravovat prostřednictvím „Správy manuálů.“ 

  • Přidejte manuál 
  • Vyberte zaměstnance, kteří se mají s manuálem seznámit 
  • Nahrajte přílohy 
  • Vložte odkaz 
  • Vygenerujte úkoly k manuálu 
  • Publikujte manuály k obeznámení 

 

V přehledu manuálů naleznete všechny publikované manuály. Po rozkliknutí jednotlivých manuálů uvidíte, kteří z vybraných zaměstnanců se s manuálem již seznámili a k jakému datu. 

 

1 – Přidávejte a editujte manuály ve správě manuálů.

2 – Mějte přehled o publikovaných manuálech. V přehledu manuálů naleznete seznam složek, ve kterých jsou nahrány jednotlivé manuály.

3 – Exportujte data o obeznámení vašich zaměstnanců s jednotlivými manuály.

4 – Filtrujte v seznamu manuálů.

5 – Stav, který určuje, zda se zaměstnanec s manuálem obeznámil či ne.

6 – Datum obeznámení s manuálem.

7 – Datum založení manuálu do systému.

 

8 – Přidejte nový manuál prostřednictvím správy manuálů.

9 – Upravujte již vytvořené manuály.

10 – Vraťte se zpět k seznamu manuálů a zkontrolujte jejich stav.

11 – Skupina zaměstnanců, která se má s manuálem obeznámit.

12 – Stav publikace daného dokumentu – zda je vybraným zaměstnancům viditelný či ne.

 

13 – Při zakládání nového manuálu do PINYA HR vyberte, kdo se má s daným manuálem seznámit a komu bude viditelný.

14 – Nahrajte přílohu k obeznámení.

15 – Vložte odkaz na webovou stránku, se kterou se má zaměstnanec seznámit.

16. Vygenerujte úkoly na své zaměstnance.

17 – Publikujte manuál, aby byl viditelný vybraným zaměstnancům.

 

V přehledu zaměstnanců naleznete jednotlivé zaměstnance a manuály, které jim byly přiděleny k obeznámení. 

 

Všechna data týkající se manuálů můžete filtrovat či exportovat. 


Pomohli jsme vám?