Přístup k výběrovému řízení

Aktualizace podle Tým PINYA

Aby měli k výběrovému řízení v PINYA HR přístup i vaši kolegové, kteří nemají administrátorské oprávnění, je potřeba nastavit jim k jednotlivým výběrovým řízení přístup.

Nejprve je však potřeba přejít do hlavního nastavení systému a nastavit oprávnění k přístupu k výběrovým řízením pro dané pracovní pozice (obr. 1).

(obr. 1)

 

Zvolte úroveň účtu, pro kterou chcete nastavit oprávnění. Následně přejděte do sekce Výběrová řízení a Uchazeči. Povolte všechna pole (obr. 2).

(obr. 2)

 

Dále můžete nastavit kolegovi přístup k výběrovému řízení lze provést dvěma způsoby:

  • Přes tlačítko Nastavit přístup k VŘ v seznamu výběrových řízení
  • Na kartě vybraného výběrového řízení v kolonce Přístup k VŘ

 

Tyto způsoby umožňují vašim kolegům nejen prohlížet a doplňovat detaily výběrového řízení. Touto cestou můžete svým kolegům nastavit také přístup k citlivým údajům nacházejícím se na kartě daného výběrového řízení.

 

Prvním způsobem, jak nastavit kolegovi přístup do výběrových řízení, je nastavení oprávnění pomocí tlačítka Nastavení přístupu k VŘ (obr. 3), které se nachází v pravé části stránky se seznamem výběrových řízení.

 

(obr. 3)

 

Kliknutím na tlačítko Nastavit přístup k VŘ se zobrazí další karta (obr. 4). Zde můžete vybrat zaměstnance, kterému chcete udělit přístup k výběrovému řízení nebo k citlivým údajům uchazečů.

Tímto způsobem můžete udělit přístup jednotlivým zaměstnancům k jednomu nebo více výběrových řízení najednou.

 

(obr. 4)

 

Dalším způsobem, jak nastavit přístup k výběrovému řízení vašim kolegům, je nastavení prostřednictvím karty vybraného výběrového řízení.

Přejděte do sekce Detail na kartě daného výběrového řízení (obr. 5). V kolonce Přístup k VŘ vyberte jednoho či více kolegů, kterým chcete udělit přístup. Přístup k citlivým údajům můžete nastavit jednomu či více kolegům v kolonce Přístup k citlivým údajům.

 

(obr. 5)


Pomohli jsme vám?