Založení nového výběrového řízení

Aktualizace podle Tým PINYA

Pro založení nového výběrového řízení přejděte na kartu Výběrová řízení (obr. 1).

(obr. 1)

Zvolte možnost Přidat výběrové řízení.

V zobrazeném formuláři (obr. 2) vyplňte všechny potřebné údaje pro založení nového výběrového řízení.

(obr. 2)


Pomohli jsme vám?