Přidání nového uchazeče

Aktualizace podle Tým PINYA

Pro přidání nového uchazeče přejděte na kartu Uchazeči a vyberte možnost Přidat uchazeče (obr. 1).

(obr. 1)

 

Vyplňte všechny potřebné údaje pro vytvoření nové karty uchazeče (obr. 2-4).

(obr. 2)

(obr. 3)

(obr. 4)

 

Vytvořený uchazeč se automaticky zařadí do seznamu uchazečů.

V seznamu uchazečů můžete libovolně filtrovat a vytvářet vlastní pohledy na informace o uchazečích. Pro nastavení pohledu klikněte na Upravit pohled a vyberte požadovaná pole (obr. 5).

(obr. 5)


Pomohli jsme vám?