Správa profilů nástupu

Aktualizace podle Tým PINYA

V panelu „Nástup zaměstnanců“ v PINYA HR naleznete seznam zaměstnanců

a údaje o dokončení či nedokončení jejich nástupu. 

Chcete-li přidat uvítací stránku, klikněte na „Správa profilů nástupu“ v pravém horním rohu. 

Po kliknutí na „Přidat profil nástupu“ a po vyplnění příslušných polí uložte stránku.

 

1 – Vytvářejte a editujte nové uvítací stránky.

2 – Exportujte data s informacemi o nástupu zaměstnanců.

3 – Filtrujte v seznamu informací o nástupu zaměstnanců.

4 – Informace o datu nástupu zaměstnance

5 – Informace o stavu dokončení nástupu – zda byly zaměstnancem splněny všechny podmínky pro dokončení onboardingu.

6 – Informace, zda a k jakému datu byla zaměstnanci při nástupu přidělena uvítací stránka s úkoly k dokončení onboardingu.

 

8 – Vytvořte novou uvítací stránku.

9 – Vraťte se zpět na seznam s informacemi o onboardingu zaměstnanců.

10 – Informace o tom, kterým zaměstnancům bude daná uvítací stránka automaticky přidělena

11 – Časové rozmezí, ve kterém bude vybraným zaměstnancům automaticky přidělována daná uvítací stránka

12 – Množství zaměstnanců, kteří dokončili onboarding prostřednictvím dané uvítací stránky.

13 – Stav platnosti dané uvítací stránky

 

Po přidání uvítací stránky do seznamu odemknete nové funkce: 

  • Přidat směrnice a další dokumenty, se kterými se má zaměstnanec seznámit 
  • Přidat otázky k vyplnění 

 

14 – Nahrajte dokumenty, se kterými se zaměstnanec musí seznámit pro úspěšné dokončení onboardingu.

15 – Nahrajte otázky, které chcete zaměstnanci položit pro úspěšné dokončení onboardingu.

16 – Mějte přehled o tom, kolik zaměstnanců z těch, kterým byla daná uvítací stránka přidělena, již onboarding úspěšně dokončilo.

17 – Vyberte, na koho bude daná uvítací stránka zacílena.

18 – Vyplňte počet dní od data nástupu po deadline dokončení onboardingu.

19 – Datum nástupu zaměstnance, jemuž bude daná uvítací stránka zobrazena.

20 – Datum nástupu zaměstnanců, do kterého se bude uvítací stránka zobrazovat.

21 – Aktivujte vytvořenou uvítací stránku.

 

Uloženou nástupní stránku je nutno aktivovat. Rozklikněte danou šablonu uvítací stránky a vyberte „Možnosti“ v pravé části stránky. Zde vyberte možnost „Aktivovat.“ Je-li stránka zastaralá a chcete její platnost ukončit, klikněte na „Možnosti“ a vyberte „Ukončit.“ 

Po zaktivování se bude uvítací stránka zobrazovat novým zaměstnancům dle předem nastavených kritérií. Jak stránka vypadá z pohledu zaměstnance, najdete zde.


Pomohli jsme vám?