Předávání majetku

Aktualizace 1 month ago podle Tým PINYA

Příprava předání majetku

Tato funkce umožňuje zaúkolovat odpovědné osoby, aby připravily určené typy majetku k předání.

Tuto akci využijete například při nástupu nového zaměstnance.

V tomto případě neurčujete přímo konkrétní položky majetku, ale pouze jejich typ

(do Poznámky můžete připojit doplňující informace). Konkrétní položku následně vybírá odpovědná osoba.

Pro odpovědné osoby je automaticky vytvořen úkol (požadavek) na přípravu předávaného majetku. Vybrané odpovědné osoby obdrží i emailovou notifikaci.

Pro výběr potřebných typů majetku můžete využít Šablonu, která vám nabídne předem definovanou sadu typů majetku (obr. 1).

(obr. 1)

 

Přidělení volného majetku

Každému zaměstnanci můžete přímo na jeho kartě přiřadit volné položky majetku – stav volných položek je označen modře, vybrané položky jsou zaškrtnuty (obr. 2).

(obr. 2)

 

Pro zaměstnance poté vznikne úkol „Převzetí majetku“, o němž je notifikován emailem. Přidělené položky majetku uvidí na své kartě v záložce Majetek a zde také přímo potvrdí jejich převzetí (obr. 3).

(obr. 3)

 

Převzaté a potvrzené položky jsou následně označeny zeleně (obr. 4).

(obr. 4)

 

Vrácení majetku

Majetek určený k vrácení lze vybrat buď přímo na kartě zaměstnance v záložce Majetek nebo v seznamu Svěřeného majetku. V obou případech otevřete detail konkrétní položky majetku a použijte tlačítko Vrátit (obr. 5).

(obr. 5)

 

Zaměstnanci následně vznikne úkol „Vrácení majetku“. Položky určené k vrácení uvidí na své kartě v záložce Majetek a zde také přímo potvrdí jejich vrácení.

 

Vrácené položky se již mezi aktuálním majetkem zaměstnance nezobrazují, jsou však dohledatelné v Historii přiřazení – karta zaměstnance, záložka Majetek, oddíl Historie přiřazení (obr. 6).

(obr. 6)


Pomohli jsme vám?