Tvorba externího kurzu

Aktualizace 8 months ago podle Tým PINYA

E-learning v PINYA HR slouží ke vkládání jednotlivých online kurzů.

Kurzy lze přidávat samostatně nebo jako součást školení. 

Nový kurz založíte ve „Správě kurzů.“ Můžete přidat: 

  • Interní kurz 
  • Externí kurz 

 

1 – Přidejte či editujte kurz.

Externí kurz 

Externí kurzy probíhají mimo PINYA HR. Sekce externích kurzů slouží pouze pro evidenci zápisů na kurz a informaci o jejich absolvování.


Pomohli jsme vám?