Tvorba interního kurzu

Aktualizace 8 months ago podle Tým PINYA

E-learning v PINYA HR slouží ke vkládání jednotlivých online kurzů.

Kurzy lze přidávat samostatně nebo jako součást školení. 

Nový kurz založíte ve „Správě kurzů.“ Můžete přidat: 

  • Interní kurz 
  • Externí kurz 

 

1 – Přidejte či editujte kurz.

 

Interní kurz  

Interní kurz probíhá online formou přímo v PINYA HR. Pro vytvoření kurzu je nutno vyplnit všechny požadované údaje. Po vyplnění a nastavení cílové skupiny kurzu uložte změny. Po uložení vám bude zpřístupněna možnost přidávat ke kurzu kapitoly, lekce, testy a ankety. 

2 – Přidejte interní kurz.

 

3 – Zaklikněte, chcete-li znát zpětnou vazbu zaměstnanců na daný kurz.

4 – Vyberte, komu ze zaměstnanců bude kurz zpřístupněn.

5 – Po vyplnění formuláře uložte změny a publikujte kurz. (Kurz bude publikován pouze pro vás a bude připraven na další editaci. Zaměstnanci kurz neuvidí, dokud nebude aktivován.)

 

Kurzy lze zpětně editovat. 

6 – Přidejte kapitoly a testové otázky.

7 – Zkontrolujte, kdo z vybraných zaměstnanců kurz absolvoval a k jakému datu.

8 – Aktivujte či deaktivujte kurz.

 

Přehled o aktivitě vašich zaměstnanců v jednotlivých kurzech uvidíte pouze ve „Správě kurzů“ po rozkliknutí daného kurzu. Zde můžete zobrazit zpětnou vazbu zaměstnanců k danému kurzu a také přehled, kdo ze zaměstnanců kurz absolvoval a v jakém termínu. 

9 – Přehled o aktivitě zaměstnanců ve vybraném kurzu.

10 – Stav dokončení kurzu zaměstnance.

11 – Datum zapsání zaměstnance do kurzu.

12 – Deadline pro dokončení kurzu zaměstnancem.

13 – Datum absolvování kurzu zaměstnancem.

 


Pomohli jsme vám?