Správa hodnocení zaměstnanců

Aktualizace 1 month ago podle Tým PINYA

Panel „Hodnocení zaměstnanců“ můžete využít pro ohodnocení zaměstnanců nebo jako prostor pro dotazníky. 

Hodnocení přidáte vytvořením nové šablony v panelu „Správa šablon hodnocení.“ 

Přidejte šablonu a vyplňte požadované údaje. Po uložení přidejte k šabloně otázky. 

1 – Přiřaďte předem vytvořenou šablonu hodnocení jednotlivým zaměstnancům.

2 – Vytvářejte nové šablony hodnocení a editujte je.

3 – Filtrujte v seznamu hodnocení.

4 – Stav hodnocení zaměstnanců

5 – Deadline pro dokončení hodnocení

6 – Datum, kdy zaměstnanec hodnocení dokončil

 

7 – Ve správě šablon vytvořte novou šablonu hodnocení.

8 – Mějte přehled o viditelnosti vašich publikovaných šablonách hodnocení.

9 – Mějte přehled, zda jsou vaše hodnocení publikována.

10 – Vraťte se zpět na seznam hodnocení.

 

11 – Zaklikněte, chcete-li hodnocení zobrazit zaměstnancům.

12 – Zaklikněte, chcete-li hodnocení uveřejnit.

13 – Přidávejte přílohy z již nahraných šablon dokumentů.

 

14 – Po přidání šablony hodnocení do PINYA HR můžete u daného hodnocení přidávat otázky k zodpovězení vašimi zaměstnanci.

15 – Kopírujte šablony hodnocení pro další využití.

 

Po uložení se přesuňte na seznam hodnocení a zaktivněte hodnocení pro konkrétní zaměstnance kliknutím na „Přidat hodnocení.“ 

  • Nastavte zaměstnance, kteří budou mít k dotazníku/hodnocení přístup. 
  • Vyberte přednastavenou šablonu hodnocení. 
  • Přidat deadline pro hodnocení/vyplnění odpovědí. 

 

16 – Vyfiltrujte zaměstnance, kterým bude hodnocení zobrazeno.

17 – Vyberte konkrétní zaměstnance dle předem zvoleného filtru, kterým bude hodnocení zobrazeno.

18 – Zvolte přednastavenou šablonu hodnocení.

19 – Určete deadline pro vyplnění hodnocení zaměstnancem.


Pomohli jsme vám?