Seznam majetku

Aktualizace 1 month ago podle Tým PINYA

Seznam veškerého evidovaného majetku najdete v hlavním navigačním menu na kartě Svěřený majetek (obr. 1).

(obr. 1)

 

Odtud oprávněné osoby spravují veškerou agendu majetku, např. typy majetku, šablony pro přidělování majetku nebo jednotlivé položky majetku.

Pro snazší orientaci v položkách lze využít filtry – hlavní filtry (vpravo nahoře) a filtry k dofiltrování (nad jednotlivými atributy položek).

Užitečná je také možnost vytváření vlastních pohledů na seznam položek, kdy lze vybrat atributy zobrazených položek, způsob seskupování a řazení položek dle potřeby (obr. 2).

(obr. 2)

 

Přidání položky majetku 

Položky majetku přidáte pomocí tlačítka Založit novou položku majetku.

Nejprve je nutné vybrat typ vkládaného majetku a následně vyplnit potřebné atributy ve formuláři. Název položky je povinný.

Změny uložte tlačítkem Založit novou položku majetku (obr. 3).

(obr. 3)

 

Úpravy položky majetku 

Položky majetku lze dále upravovat v editačním módu. Podle stavu položek je možné spouštět procesy přiřazení nebo vrácení (obr. 4).

(obr. 4)

 

Historie položky majetku 

Ve formuláři položky je možné pod tlačítkem Zobrazit historii sledovat celý životní cyklus položky od jejího pořízení až po vyřazení (obr. 5).

 

(obr. 5)

 

Seznam majetku zaměstnance a historie

Aktuálně přidělený majetek

Položky majetku přidělené konkrétnímu zaměstnanci jsou viditelné jak pro zaměstnance, tak pro správce majetku, a to na kartě zaměstnance v horní části záložky Majetek, oddíl Aktuálně přiřazený. Převzaté položky jsou označeny zeleně a kromě nich se zobrazují také položky určené k převzetí nebo k vrácení – ty jsou odlišeny žlutě (obr. 6).

 

(obr. 6)

 

Pohled zaměstnance

Zaměstnanec v tomto seznamu také potvrzuje převzetí nebo vrácení majetku pomocí tlačítka Potvrdit (obr. 7).

 

(obr. 7)

 

Pohled správce

Správce zde může upravovat položky majetku přidělené zaměstnanci, případně spustit proces vrácení majetku. Kliknutím na Název otevře detail položky a může ji upravovat (obr. 8).

 

(obr. 8)

 

Historie majetku zaměstnance

Veškeré akce nad položkami majetku během jejich životního cyklu (pořízení, přidělení/vrácení – a to i opakované) jsou ukládány a lze je vidět na kartě zaměstnance v dolní části záložky  Majetek, oddíl Historie přiřazení (obr. 9).

 

(obr. 9)

 


Pomohli jsme vám?