Přehled týmu

Aktualizace podle Tým PINYA

Přehled svého týmu (podřízených) naleznete pod odkazem Můj tým v menu Zaměstnanci na barevné liště.

Pokud odkaz nevidíte, požádejte o jeho zpřístupnění administrátora vašeho HR systému.

V přehledu svého týmu naleznete medailonky členů vašeho týmu spolu s vybranými informacemi o nich.

 

Kliknutím na jméno zaměstnance zobrazíte kartu s detailními informacemi o něm.

 

 Kliknutím na ikonu ozubených kol u jednotlivých medailonků zaměstnanců můžete provést akci:

  • Přejít na profil zaměstnance v PINYA HR

  • Zaúkolovat zaměstnance a vytvořit na něj nový požadavek

  • Zobrazit tým vám podřízeného zaměstnance

 


Pomohli jsme vám?